Innsamling av krav: Performance Requirement Card

Publisert den Skrevet i Agile, Dokumentasjon, Metodikk, Planlegging, Story Points, Storytelling

En av de sterkeste grunner vi foretrekker Agile metodikker, er for å ha muligheten til å kunne tilpasse vårt prosjekt til endringer, særlig når våre kunder ikke har en konkret ide om nøyaktig hva de vil ha. Med andre ord, i Agile endringer i kravene er forventet.

Hvordan kan vi da planlegge effektivt, holde styr på scope og samtidig håndtere kontinuerlige endringer i scopen?

Det vi opplever er at den beste måte å klare dette, er med å være veldig nøye når vi innsamler de forskjellige krav våre kunder ønsker. Derfor den første ting vi må ha er noen som jobber med å planlegge fremtidige sprints i tett samarbeid med kunden. Hovedansvar for denne person skal være å innsamle og analysere kundenes krav (som endrer seg konstant). Så må de nye funksjoner for de forskjellige krav defineres mens, samtidig, må de funksjoner som ikke lenger er relevante identifiseres. Alt dette må nødvendigvis gjøres med å ha våre forretningsbehov i hode. Derfor, ideelt sett, burde være en Business Analyst den person som utfører dette.

For å klare alt dette anbefaler vi å bruke Cases. En case er en kort fortelling som må beskrive hvordan en bruker skal samhandle med det nye systemet. Dette skal gi oss en nyttig oversikt over hvordan de forskjellige brukere skal bruke det systemet vi utvikler (vårt produkt), og derfor hvile funksjoner er nyttige å ha og hvilke kan vi fjerne.

Et verktøy vi anbefaler for å gjøre dette heter Performance Requirement Cards. Målet med de er å samle grunnleggende informasjon om de forskjellige funksjoner, skrive ned kravene og utvikle arbeids estimater. På disse kortene skal vi skrive forskjellige krav som tilpasser flere funksjoner. Det er viktig å huske at vi må inkludere en måte til å identifisere om de forskjellige kravene er oppnådd.

Vi har utviklet et enkelt eksempel på et Card som kan brukes for å innsamle kravene:

 

Dere må huske at å dokumentere kravene er essensiell for å ha styr på prosjektene. Det krever litt innsatts men skal hjelpe å unngå muligens hodepiner i fremtiden.

Bruke dere dette eller tilsvarende verktøy? Hvordan håndterer dere endringer i kravene? Vi vil gjerne høre deres erfaring i kommentarfeltet nedenfor!