PMBOK 6. oppgave: Hva som er nytt?

Publisert den Skrevet i Agile, Fremtid, Metodikk, PMBOK, PMI

For noen uker siden ble den 6. oppgave av PMBOK publisert av PMI. Vi har lest gjennom den nye utgave og sammenlignet den med den 5. oppgave. Siden den er en utvikling fra den forrige versjon, finnes ikke det store endringer. Men det er fem år siden den siste revisjon ble publisert, derfor selv om vi ikke finner noe revolusjonær, ser vi noe viktige endringer i boken.

Først og fremst må vi si at hvis du skal ta sertifisering eksamen snart, må du fremdeles bruke den 5. oppgave av PMBOK. Selv om den 6. oppgave er nå offisiell publisert, skal ta flere måneder til alt materiell, eksamen, osv. er oppdatert til den siste versjon. Det er vanskelig å si, men i vår erfaring kan vi påstå at ikke noe skal skje før vår 2018.

Endringer i prosesser og kunnskaps områder

To kunnskaps områder endrer navn:

  • Project Time Management blir til Project Schedule Management
  • Project Human Resource Management blir til Project Resource Management

Når det gjelder Project Resource Management, går vi fra en tradisjonell Human Resources til et område der nå er også inkludert håndtering av andre fysiske resurser i prosjektet.

Vi har tre nye prosesser:

  • Manage Project Knowledge (Project Integration / Execution Process Group)
  • Implement Risk Responses (Project Risk Management / Executing Project Group)
  • Control Resources (Project Resource Management / Monitoring and Controlling Process Group)

Vi også ser at det endres den Estimate Activity Resources prosessen. Den hører fremdeles til prosessgruppen Planning, men nå er den assosiert til Project Resource Management istedenfor til Project Schedule Management.

I tillegg finnes det andre prosesser som har endret navn, for eksempel:

 

For oss i Nomoi, det som vi gledet oss mest til var å se at endelig blir Agile inkludert i PMBOKen. Så nå i den nyeste versjon har vi et anneks etter hvert av de forskjellige kunnskapsområder skrevet fra en Agile vinkel.