Earned Value Management

Publisert den Skrevet i Ledelse, Metodikk, Performance, Planlegging, PMBOK

Å jobbe med prosjekter er litt som å leve livet: det må gjøres framover, men kan bare bli forstått i ettertid. Heldigvis for prosjekter har vi flere verktøy som kan hjelpe oss å måle hvordan ting går, så kan vi se fremgangen av våre prosjekter på en objektiv måte. Vi vil i dag skrive litt om Earned Value Management. Dette nyttig verktøy skal, blant annet, sammenligne jobben vi har gjort ferdig med det som var planlagt på et visst tidspunkt.

Informasjon vi får av dette skal fortelle oss om hvor i prosjektet er vi, og om vi trenger å sette på plass ett eller flere tiltak for å korrigere mulige avvik. Selv om dette er ikke et komplisert tema, kan i begynnelse være litt forvirrende. Derfor vil vi presentere en enkel måte å jobbe med verktøyet, der vi skal bruke bare 4 enkle steg:

 • Definisjoner
 • Varianser
 • Indekser
 • Prognoser

Definisjoner

Her har vi tre konsepter vi må definere:

 • Budget at Completion (BAC): Det er det opprinnelig budsjett vi har planlagt for å gjennomføre prosjektet.
 • Planned Value (PV): Dette er budsjettet for en konkret milepæl. For eksempel, til en viss dato, hadde vi planlagt å ha gjort ferdig X antall sub-leveranser.
 • Earned Value (EV): Det er det som vi har klart å tjene med det opprinnelig planlagt budsjett. For eksempel, til den bestemt dato hadde vi planlagt å gjøre ferdig 3 sub-leveranser, men vi klarte bare å gjøre ferdig 1 (eller 5, det kan gå begge veier). For å kalkulere EV-en, regner vi antall prosent av det vi har klart å gjøre ferdig til den dato vi vil, og ganger vi det med BAC.
 • Actual Costs (AC): Alle kostnader vi har hatt til den dato.

Varianser

Når vi har alle de forrige konsepter på plass, kan vi lett regner variansene. Hvis det resultat vi får er 0, betyr det at vi går etter plan. Et positivt tall betyr at vi går fortere, eller brukt mindre penger, enn planlagt. Et negativt tall betyr derimot at vi er forsinket eller at vi har brukt mer penger enn opprinnelig planlagt.

 • Cost Variance (CV): EV – AC, med dette sammenligner vi alt vi har gjennomført fram til dato (EV), med kostnader vi har hatt (AC).
 • Schedule Variance (SV): EV – PV, alt vi har gjørt fram til dato, sammenlignet med det vi burde ha gjort etter plan.

Indekser

I dette tilfelle, er tall vi markerer at vi er akkurat på det vi har planlagt, er 1. Får vi et tall høyere enn 1, er dette et godt tegn. Et tall under 1 betyr at vi er ikke etter plan.

 • Cost Performance Index: (CPI): EV / AC, her må vi dele det vi har gjort (EV) med alle kostnader (AC) vi har hatt får å nå det.
 • Schedule Performance Index (SPI): EV / PV, vi deler det vi har gjort (EV) med det som vi hadde planlagt (PV).

Prognoser

Når vi har fått dagens situasjon, kan vi begynne å lage prognoser for fremtiden. For dette bruker vi disse formler:

 • Estimate at Completion (EAC): BAC / CPI, her får vi det vi kommer vi til å få hvis ting fortsetter akkurat som nå, og ingen endringer er gjort. Dette er grunn vi bruker CPI.
 • Estimate to Completion (ETC): EAC – AC, her må vi ta med de reelle kostnader vi har allerede hatt (AC), og vi får hvor mye penger skal vi bruke fram til prosjektet er ferdig.
 • Variance at Completion (VAC): BAC – EAC, forskjellen mellom det som var planlagt opprinnelig (BAC), og vårt estimat (EAC).

Alle disse kalkyler skal gi oss en god oversikt over vårt prosjekt, og kan derfor kommunisere på en bedre måte hva prosjektets fremgang er. Samtidig informasjonen vi får skal hjelpe oss å se om vi trenger å sette på plass noe tiltak, og hvilke.

Vi vil gjerne høre fra deres erfaring med dette eller tilsvarende verktøy. Hvordan sammenligner dere prosjektets status med det som var opprinnelig planlagt? Del gjerne i kommentarer feltet nede!