Johari vindu

Publisert den Skrevet i Diskusjon, Lag, Ledelse, Metodikk

Vi har allerede skrevet en del om kunder, stakeholders, osv., og hvor viktig er å bruke tid for å vite hva egentlig de trenger for å nå suksess, og hvordan håndterer vi dem på en enkel og fornuftig måte.

Så i dagens innlegg vil vi fokusere på den andre siden. For at et prosjekt skal lykkes trenger vi også å ha interne rutiner og verktøy som skal hjelpe at vårt lag skal samarbeide bra, og som skal hjelpe oss å identifisere de sterkeste sider av alle våre medarbeidere. Slik kan vi da forberede vår kommunikasjon og våre synergier, og skal hjelpe oss å plassere bedre de forskjellige personer i de rollene som passer best for dem.

Et nyttig verktøy for dette er Johari vindu. Dette skal hjelpe oss å kjenne oss selv bedre, og å bli kjent også med de andre på laget vårt. Verktøyet ble utviklet i 1955 av Joseph Luft and Harrington Ingham. Navnet Johari er en kombinasjon av Joseph og Harrington sine navner.

Teorien er at vi lever i et mellommenneskelig område, som er delt i 4 blokker som er definert av den type informasjon som er projisert. Vi kan se dette fra to ulike vinkler, intern (meg) eller ekstern (de andre). Samtidig har vi to roller: senderen og mottaker.

De fire blokker er:

Arena (Offentlig område):

Her finnes det det vi vet om oss selv, og det som de andre vet om oss. Her inkluderer vi alt vi tillater de andre å se om oss. Det vi sier høyt om våre opplevelser, følelser, tenker, osv.

Blind Spot (Blindt område):

På dette område finnes det alt vi selv ikke kan om oss selv, men som de andre kan. Et eksempel kan være sånne ting vi oppdager senere når en nær person forteller oss det, og som andre personer har visst lenge før. I mange tilfeller er det oss selv som nekter å se ting, men vi gjør det etter flere personer har fortalt oss om det.

Façade (Skjult område):

Her inkluderer vi alt vi vet, men som ingen andre vet. Det kan være tenker, personlighetstrekker, følelser, osv.  De er ting vi vil ikke vise offentlig, men som likevel definerer oss.

Unknown (Ukjent område):

Dette område er kanskje det som er mest spennende. Her er det inkludert alt vi ikke kan om oss selv, og som ingen andre kan heller. Dette område er der vi kan finne nye ting om oss selv. Disse kan hjelpe oss å vokse og lære nye ting. Her ligger vanligvis disse ting vi lærer når vi går ut av vår komfortsone.

Hvordan jobber vi med Johari vindu?

Det finnes flere måter vi kan bruke dette verktøy, men vi foreslår følgende, som er en klassisk og enkel måte å gjøre det.

  1. Skriv ned mellom fem og ti egenskaper som du tror definerer deg som person
  2. Be familie, venner, kolleger, osv. å også skrive ned samme antall egenskaper som definerer deg
  3. Når vi har de to lister, skal vi lage vårt eget Johari vindu
  4. Da setter vi på Arena egenskapene som er like mellom de vi skrev ned og de som de andre skrev om oss
  5. Blind Spot skriver vi egenskapene de andre har skrevet, men som vi ikke har skrevet
  6. Façade må vi inkludere det vi har skrevet og som ingen andre har skrevet
  7. Til slutt, på Unknown skal vi skrive alle egenskapene som ikke er plassert på ingen av de andre tre områder

Som du kan se, selve øvelse er ganske lett å bruke. Men sannsynligvis kommer vi å ha flere overraskelser som skal faktisk hjelpe oss å bli bedre kjent med oss selv. Det er verdt å investere litt tid sammen med våre kolleger og bruke dette verktøy. Det kan faktisk være en gøy ting å gjøre sammen, og informasjon vi får av det kan virkelig gjøre at vi blir bedre kjent med hverandre.