Situasjonell ledelse teori (Hersey – Blanchard)

Posted on Posted in Diskusjon, Lag, Ledelse, Metodikk, Performance

I vårt forrige innlegg skrev vi om 5 ledelsesteknikker vi kan bruke for at vårt lag blir mer effektivt. Vi nevnte Hersey – Blanchart modell, så tenkte vi at det kan være greit å skrive litt om den.

Som mange andre modeller og teorier, detter er ikke noe vi kan bruke alltid, 100% av situasjoner. Men modellen gir oss gode retningslinjer om hvordan kan vi identifisere hvor vårt lag befinner seg i henhold til modenhet, sånn at vi kan velge og tilpasse vår leder stil til de forskjellige situasjoner.

Paul Hersey og Ken Blanchard utformet den situasjonell ledelse teori. Modellen grunnideen er å analysere en konkret situasjon og se hvor moden er vårt lag i akkurat den situasjon. Når vi har gjort dette, så velger vi den vi tenker er den beste ledelse stil.

Modellen begynner med å skille to stiler en leder kan ha:

  • Leder oppførsel: her er lederen den person som definerer funksjoner og oppgaver. Han eller hun bestemmer hvordan de skal gjennomføres og har kontroll på resultatene.
  • Støtte oppførsel: lederen utfordrer laget til å delta aktiv og la dem velge det de synes er det beste alternativ. Lederen samarbeider med laget og skaper verdi.

Lederen kan velge begge stiler i forskjellige grader. Dette betyr at modellen baserer seg på fire typer ledelse.

  • Dirigerer (S1): Lederen bestemmer alt, bare kommanderer hva de andre må gjøre og ha konstant kontroll på alt.
  • Coaching (S2): Lederen forklarer hvorfor gjør vi det vi gjør, og hvorfor er det viktig at det blir gjort på den måte. Her skal lederen overbevise de andre at det han mener er det beste alternativet.
  • Støtte (S3): Lederen forsikrer at ideene flytter og hjelper laget å ta avgjørelser.
  • Delegere (S4): Lederen er lite aktiv eller tilstedte. Laget bestemmer og tar avgjørelser selv.

De forskjellige stiler skal tilpasses til lagets modenhet. Hersey og Blanchart skriver om fire nivåer et lag kan befinne seg.

  • Modenhet M1: Laget har ikke kapasitet til utføre oppgaver, eller virker veldig usikker på hvordan de gjør ting. Her skal vi velge en S1 stil.
  • Modenhet M2: Laget har lite kontroll på hvordan oppgaver løses, men virker selvsikker og motivert. Her velger lederen stil S2.
  • Modenhet M3: Laget kan løse problemer og vet hvordan oppgavene utføres, men de virker usikker. Da velger vi stil S3.
  • Modenhet M4: Laget har kapasitet, vilje og har full kontroll på hvordan oppgavene utføres. I dette tilfelle kan vi trygt velge stilen S4.

Modellen virker ganske logisk og er relativ lett å implementere. Det er alltid viktig å analysere vårt lag, de forskjellige personer som jobber der, og se deres sterke og svake sider.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of