Miljøfaktorer i prosjektledelse

Publisert den Skrevet i Diskusjon, Fremtid, Kommunikasjon, Lag, Ledelse, Metodikk, Performance, Planlegging, Stakeholders

Alle prosjekter drives innenfor et ramme formet av den organisasjon vi er i, de forskjellige stakeholders, stedet vi jobber, markedet, osv. Rammet vi jobber i er påvirket av mange faktorer vi kan ikke kontrollere, men som påvirker våre prosjekter. Denne påvirkningskraften kan være liten eller helt avgjørende, men vi kan ikke vite det før det […]

Sponsor: hva kan de gjøre for oss?

Publisert den Skrevet i Diskusjon, Fremtid, Lag, Ledelse, Metodikk, Performance, Planlegging, Stakeholders

En av de mest kjente figurer i prosjektene, er den sponsor. Men ikke alltid er funksjoner den person har klare i våre prosjekter. Enda viktigere, mange ganger ser vi bort ifra alle muligheter en sponsor kan åpne for oss, eller hvordan han eller hun kan bidra til prosjektet. Det er sånn at ofte er sponsoren […]

OpenPM²: Europakommisjonens sin prosjektledelse metodikk

Publisert den Skrevet i Diskusjon, Fremtid, Ledelse, Metodikk, OpenPM², PMBOK

I dag vil vi presentere en ny metodikk som heter OpenPM². Metodikken er utviklet av Europakommisjonen de siste årene. Målet de hadde er å bygge en ny metodikk som fokuserer på å drive prosjekter på en effektiv måte. Siden den ble utviklet av Europakommisjonen, var først og fremst EU prosjekter, som ligger innenfor de forskjellige […]